Uitslag schoolwedstrijd op 19 december 1969

Ijsclub Menaam DOW web

 

Ijsclub Menaam DOW web

 

Uitslag  schoolwedstrijd op 19 december 1969

 

Meisjes 6, 7 en 8 jaar

 

Jongens  6, 7 en 8 jaar

1e Thea Siderius

 

1e Wiebe Zondervan

2e Geesje Oosterloo

 

2e Hette Grijpma

3e Tineke de Boer

 

3e Jan Hiemstra

4e Saakje Althuis

   

Meisjes 9 en 10 jaar

 

Jongens 9 en 10 jaar

1e Alie Terpstra

 

1e Fokke Fokkema

2e Grietje Grijpma

 

2e Folkert Fokkema

3e Alie Oosterloo

 

3eRintje Zondervan

4e Margriet van der Weij

   

Meisjes 11 jaar en ouder

 

Jongens 11 jaar en ouder

1e Hinke Hiemstra

 

1e Oepke Wassenaar

2e Hennie Herrema

 

2e Atze Giesing

3e Jantje  Roersma

 

3e Pieter M stienstra

4e Margaret Wobma

   
Deel dit bericht

Ander berichten