IJsclub D.O.W. 1967 – 2023 ( De Oanhâlder Wint)

Ijsclub Menaam DOW web

Hierbij nodigt de IJsclub D.O.W. haar leden uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op donderdag 14december 2023, 20.00 uur in ons club gebouw op de ijsbaan.  Agenda: 1. Opening door de voorzitter. 2. Notulen laatste ledenvergadering 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslag secretaris. 5. Jaarverslag penningmeester 6.Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 7. Bestuursverkiezingen:Periodiek […]

Informatie

Contributie 2023 – 2024 Leden: € 10,00 Donateurs: € 5,00 Entree baan niet leden: € 3,00 Bestuur: Voorzitter Jan Willem Bokma Tel: 0644094229 Secretaris: Arend Doldersum Tel: 0622078558 Penningmeester:  Jan Giesing Tel: 0613234062 Bestuurslid : Jan Boomsma Tel: 0623836463 Bestuurslid :  Jan Hendrik Postma Tel: 0652255345 Bestuurslid : Ysbrand Althuis Tel: 0518452198 Bestuurslid : Ledenadministratie Jolanda […]

Historie

Heb je meer informatie of foto’s mail neem dan contact met ons op.