Uitslag vrijdag 7 februari 1986, wedstrijd voor schoolkinderen en ‘s avonds leden estafette wedstrijd

Ijsclub Menaam DOW web

 2. Sietze Bouma 

Ijsclub Menaam DOW web

Vrijdag 7 februari 1986, wedstrijd voor schoolkinderen

Vrijdag 7 februari 1986, wedstrijd voor schoolkinderen

Groep 5   (meisjes)    23 deelnemers                    Groep 5  (jongens) 29    deelnemers

1. Alies van Weperen

 

1. Jelmer Posthuma 

2. Monique Klumper

 

2. Jelmer Sytema

3. Sytske Baarda

 

3. Hendrik Fokkema

   

4.Tseard Kingma

 Groep 6   (meisjes)   21 deelnemers                  Groep 6 (jongens)   26 deelnemers

1. Corine Halbersma

 

1. Tseard Fokkema

2. Aletta Dijkstra

 

2. Wouter Stroetinga

3. Marsha van Bijleveld

 

3. Peter van der Meulen

 Groep 7   (meisjes)    15 deelnemers                   Groep 7   (jongens)    20 deelnemers 

1. Sheila  Nauta

 

1. Sietze Bouma

2. Alie van der Wal

 

2. Folkert Bouma  

3. Rixt Walda

 

3.Johan van der Wal

4. Leny Oosterhof 

   

 Groep 8    (meisjes)    21 deelnemers                  Groep 8      (jongens)  22 deelnemers  

1. Daniëlle Pasveer

 

1. Arie de Jong

2. Christine Stienstra

 

2. Eelko Hallema

3. Jildou Sytema

 

3. Boris Brink

 2 ronden:                                                              3 ronden:

1. Daniëlle Pasveer

 

1. Arie de Jong

2. Albertine Bijlsma

 

2. Sietze Bouma

3.  Jildou Sytema

 

3. Eelko Hallema

‘s Avonds werd er een leden – estafette  wedstrijd gehouden, er hadden zich 9 dames en 18 heren opgeven.

1. Tetman de Boer  – Klaske Fokkema – Houtsma – Ypke Bouma

2. Andries Fokkema – Astrid van der Akker – Herman Klumper                                                                     

3. Jan Giesing – Tineke de Boer – Henk Smid

Deel dit bericht

Ander berichten