Uitslag Tjoeker rijderij voor schooljeugd op 5 januari 1970

Ijsclub Menaam DOW web

 

Ijsclub Menaam DOW web

Uitslag Tjoeker rijderij voor schooljeugd op 5 januari 1970

 

Meisjes 6, 7  en 8 jaar

 

Jongens  6, 7  en 8 jaar

1e Trienke Herrema

 

1e Johannes Houtsma

2e Bonnie Boonstra

 

2e Nanne de Vries

3e Klaske Houtsma

 

3e Hette Grijpma

4e Fenna Jellema

 

4e Arie Guldemond

Meisjes 9 en 10 jaar

 

Jongens 9 en 10 jaar

1e Griet Grijpma

 

1e Folkert Fokkema

2e Alie Oosterloo

 

2e Theo Hiemstra

3e Rimca Smit

 

3e Kees Hiemstra

4e Hillie Tulner

 

4e Gert Jan Herrema

Meisjes 11 jaar en ouder

 

Jongens 11 jaar en ouder

1e Margriet van der Weij

 

1e Wiebe Taekema

2e Hennie Herrema

 

2e Fokke Fokkema

   

3e Rintje Zondervan

   

4e Hoite Faber

Deel dit bericht

Ander berichten