Uitslag lagere schoolwedstrijd op vrijdag 18 januari 1985

Uitslag  lagere schoolwedstrijd op vrijdag 18 januari 1985,

Prijzen waardebonnen van f15,00 – f12,50 –  f10,00 en f7,50

Klas 1

Meisjes

 

Jongens

1. Deborah Boomsma

 

1. Taco Osinga

2. Reina Boerrigter

 

2. Simon van der Meulen

3. Annette Hiemstra

 

3. Alef van der  Wal

4. Mirjam Hermanides

 

4. Leon Koudenburg

Klas 2/3

Meisjes

 

Jongens

1. Corina Halbesma

 

1. Tseard Fokkema

2. Alies van Weperen

 

2. Robin Feenstra

3. Yvonne Hoekstra

 

3. Arjen Heida

   

4. Ludger  Boerrigter

Klas  4/5

Meisjes

 

Jongens

1. Albertine Bijlsma

 

1. Arie de Jong

2. Annet van der Horn

 

2. Eelco  Hallema

3. Petra de Boer

 

3. Sietse Bouma

Klas  6

Meisjes

 

Jongens

1. Annamartha van der Mei

 

1. Johan Halbesma

2. Coby Zijlstra

 

2. Bennie Kampert

3 Sjoukje Blaauw

 

3. Tiede van der Wal

  Ronden wedstrijd klas  4/5/6

Meisjes 2 ronden

 

Jongens 3 ronden

1. Annemartha van der Mei

 

1.Arie de Jong

2. Anja Tolsma

 

2. Boris Brink

3 Sjoukje Blaauw

 

3. Eelco Hallema

4. Jildou Sytema

 

4. Hendrik Sytema

                                                                      

Deel dit bericht

Ander berichten