Uitslag Kampioenschap van Menaldumadeel schooljeugd 14 januari 1987

Ijsclub Menaam DOW web

 

Ijsclub Menaam DOW web

Uitslag Kampioenschap van Menaldumadeel voor schooljeugd op 14 januari 1987.

Meisjes t/m 7 jaar                                                                                                                                   

1e prijs: Femke Buursma,      OBS Beetgumermolen           

2e prijs: Trynke Meyer,      OBS Berlikum                                    

3e prijs: Jantine Larooi,       CBS Menaldum                                                  

4e prijs: Marian de Jong      OBS Beetgumermolen                  

Jongens   t/m 7 jaar

1e prijs: Arend Krijger,       OBS  Beetgumermolen

2e prijs: Sipke de Vries,      OBS Menaldum

3e prijs: Pieter Otte Kingma,      OBS Menaldum  

4e prijs: Douwe F Osinga,      CBS Menaldum   

Meisjes  8 – 9 jaar                                                                                                              

1e prijs: Monique Klumper,       OBS Menaldum                                                    

2e prijs: Selma Dijkstra,      OBS Dronrijp                                                 

3e prijs: Titia Sybrandy,     OBS Marssum                                                                            

4e prijs: Sytske Baarda,       CBS Menaldum                            

Jongens   8 – 9 jaar

1e prijs: Auke v.d Graaf,      CBS Berlikum  

2e prijs: Allard Zoetman,      CBS Berlikum

3e prijs: Robert Grovestein,      CBS Berlikum      

4e prijs: René van der Weide  OBS  Beetgumermolen

Meisjes  10 – 11 jaar                               

1e prijs: Pauline Bakker,      CBS Berlikum                                                           

2e prijs: Renske v Weperen,      OBS Menaldum                                              

3e prijs: Johanne Blaauw,      OBS Menaldum                                                    

4e prijs: Edith Sinnema,      OBS Berlikum                            

Jongens 10 – 11 jaar

1e prijs: Willem Koopal,      OBS Dronrijp   

2e prijs: Aart Terpstra,       OBS Menaldum   

3e prijs: Robin Feenstra,      OBS Menaldum     

4e prijs: Jelmer Algra,       CBS Berlikum

Meisjes 12 jaar en ouder                                                                                         

1e prijs: Nynke Jellesma,      OBS Berlikum                                                              

2e prijs: Stefien Smeding,      OBS Deinum                                                               

3e prijs: Anja Siderius,       OBS Berlikum                                                       

4e prijs: Lenie Oosterhof,       CBS Menaldum                        

Jongens  12 jaar en ouder

1e prijs: Sietse Bouma,      OBS Menaldum

2e prijs: Roelof Baarda,        CBS Menaldum  

3e prijs: Folkert Bouma,       OBS Menaldum      

4e prijs: Bert Hiemstra,       RBS Dronrijp

2 ronden meisjes:

1e prijs: Pauline Bakker,       CBS Berlikum

2e prijs: Edith Sinnema,        OBS Berlikum                         

3e prijs: Corine Halbesma,      OBS Menaldum

4e prijs:  Renske v Weperen,      OBS Menaldum  

3 ronden jongens:

1e prijs: Sietse Bouma,       OBS Menaldum

2e prijs: Folkert Bouma,      OBS Menaldum

3e prijs: Minne Groenveld.      OBS  Beetgumermolen

4e prijs: Roelof Baarda,      CBS Menaldum

Schoolprijzen:

1e prijs: OBS Menaldum          22 ½ punten

2e prijs:  CBS Berlikum            12 ½ punten

3e prijs:   OBS Berlikum            8 ½ punten

Deel dit bericht

Ander berichten