Uitslag kampioenschap van Menaldumadeel voor schoolkinderen op woensdag 13 februari 1985

Ijsclub Menaam DOW web

 

Ijsclub Menaam DOW web

Op woensdag middag 13 februari 1985, kampioenschap van Menaldumadeel voot schoolkinderen

Uitslag:

Jongens 6 en 7 jaar  ( 25 deelnemers)

1. Jelmer Posthuma,  C.V.O Menaldum

2. Taco Osinga,  C.V.O. Menaldum

3. Auke van der Graaf,  C.N.S. Dronrijp                                                                                                      

4. Sybrand Tjoelker,  O.L.S. Dronrijp

Meisjes   6 en 7 jaar  (27 deelnemers)

1. Tanja Kuiphof, C.N.S. Deinum

2. Alies van Weperen, O.L.S. Menaldum

3. Anneke Jorritsma, O.L.S. Dronrijp

4. Madelon Terpstra,  O.L.S. Beetgumermolen

Jongens  8 en 9 jaar  ( 30 deelnemers)

1. Gerlof Giesing, O.L.S Marssum

2. Arjen Heida,  O.L.S. Menaldum

3. Jouke Tuinstra,  O.L.S. Berlikum

4. Robin Feentra,  O.L.S. Menaldum

Meisjes  8 en 9 jaar  9  (33 deelnemers)

1. Anja Siderius  O.L.S. Berlikum

2. Pauline Bakker  C.N.S.  Berlikum

3. Marjanne van Hout,  C.N.S.  Berlikum

Jongens 10 en 11 jaar  (32 deelnemers)

1. Arie de Jong,  C.V.O. Menaldum

2. Gerrit Dijkstra,  C.N.S. Beetgumermolen

3. Johan Halbersma,  O.L.S. Menaldum

Meisjes  10 en 11 jaar  (28 deelnemers)    

1. Fiona Spaanstra,  O.L.S. Berlikum                                                                                                     

2. Anja Tolsma,  C.V.O. Menaldum

3. Ingrid Runia,  O.L.S. Berlikum

4. Julia Hoekstra,  R.K.S. Dronrijp

Jongens 12 jaar en ouder  19 deelnemers)

1.Martin van Ekelenburg,  R.K.S. Dronrijp

2. Roland Weistra  O.L.S. Beetgumermolen

3. Jan van der Wal,  C.N.S. Deinum

Meisjes  12 jaar en ouder  ( 12 deelemers)

1. Annemartha van der Mei,  O.L.S. Menaldum

2. Hetty Hofman,  O.L.S. Deinum

3. Claudia Hensbroek,  O.L.S. Beetgumermolen

Ronden wedstrijd meisjes

1. Fiona Spaanstra O.L.S. Berlikum

2. Annemartha van der Mei,  O.L.S. Menaldum

3. Nynke Jellesma,  O.L.S. Berlikum

Ronden wedstrijd  jongens

1. Arie de Jong  C.V.O. Menaldum

2. Martin Veeman O.L.S. Berlikum

3. Johan Halbersma,  O.L.S. Menaldum

Schoolkampioen  (wisselbeker)

O.L.S. Berlikum

C.V.O. Menaldum  (esc aequo)

Deel dit bericht

Ander berichten