Op zaterdagmiddag 10 februari 1979 vonden de gemeentelijke schoolschaats wedstrijd plaats.

Ijsclub Menaam DOW web

 

Ijsclub Menaam DOW web

Op zaterdagmiddag 10 februari 1979 vonden de gemeentelijke schoolschaats wedstrijd plaats.

Dit na een pauze van 15 jaar.

Aantal deelnemers: 62 meisjes en 64 jongens. Ronden wedstrijd +/- 20 meisjes en +/- 24 jongens

De deelnemende scholen waren:

OLS Marsum

OLS Beetgumermolen

CNS Deinum

OLS Berlikum

OLS Dronrijp

CVO Menaldum

RKS Dronrijp

OLS Menaldum

CNS Berlikum

 

Meisjes 6 en 7 jaar

 

Jongens 6 en 7 jaar

 

1e Anna Andela

RKS Dronrijp

1e Arno Zijlstra

OLS Dronrijp

2e Oeke Veltman

RKS Dronrijp

2e Martijn Alberda

CVO Menaldum

3e Janneke Stienstra

OLS Beetgumermolen

3e Dennis Feenstra

OLS Menaldum

Meisjes 8 en 9 jaar

 

Jongens  8 en 9 jaar

 

1e Elizabeth Dijkstra

OLS Menaldum

1e. Henk Alberda

RKS Dronrijp

2e Boudien Veltman

RKS Dronrijp

2e Piet Kuipers

OLS Beetgumermolen

3e Ida Bouma

OLS Marsum

3e Jan Boomsma

CVO Menaldum

Meisjes 10 en 11 jaar

 

Jongens  10 en 11 jaar

 

1e Marja van Schepen

OLS Beetgumermolen

1e Tjepko Zijlstra

OLS Beetgumermolen

2e  Hermien Veltman

RKS Dronrijp

2e Germ P de Boer

OLS Menaldum

3e Tineke Dijkstra

OLS Beetgumermolen

3e Jan A  Spaanstra

OLS Berlikum

   

4e Robert Knol

CNS Berlikum

Meisjes 12 en 13 jaar

 

Jongens 12 en 13 jaar

 

1e Hilda Veltman

RKS Dronrijp

1e Johan Scheffer

OLS Menaldum

2e Annemarie van Erp

OLS Menaldum

2e Carl Kos

OLS Beetgumermolen

3e Claudia Hamet

OLS Beetgumermolen

3e Walter Miedema

OLS Berlikum

   

4e Jan Veltman

RKS Dronrijp

2 ronden meisjes

 

3 ronden jongens

 

1e Sietske de Vries

OLS Menaldum

1e Germ P de Boer

OLS Menaldum

2e Saakje Hofman

OLS Dronrijp

2e Johan Scheffer

OLS Menaldum

3e Hilda Veltman

RKS Dronrijp

3e Menno Zwier

OLS Beetgumermolen

Deel dit bericht

Ander berichten