Bestuur IJsclub D.O.W. ( De Oanhâlder Wint)

Informatie

Contributie 2023 – 2024

Leden: €10,00

Donateurs: €5,00

Entree baan niet leden: €3,00

Bestuur:

Voorzitter Jan Willem BokmaTel: 0644094229
Secretaris: Arend DoldersumTel: 0622078558
Penningmeester:  Jan GiesingTel: 0613234062
Bestuurslid : Jan BoomsmaTel: 0623836463
Bestuurslid :  Jan Hendrik PostmaTel: 0652255345
Bestuurslid : Ysbrand AlthuisTel: 0518452198
Bestuurslid :LedenadministratieJolanda DoumaTel: 0652148049
Bestuurslid : Attie van der LetTel: 0613055624
    
Website beheerster: Jannie DoldersumTel: 0622733214

Ereleden:

Johannes Wobma †

Jan Giesing †

Jan W Baarda †

Jan Bakker †

Durk de Vries   †

Lou Kodde

Jan Rinsma

Arend Doldersum

Wieger Postma
Deel dit bericht

Ander berichten